Mēs Piedāvājam

Darba Aizsardzība

Mēs piedāvājam

 1. Darba aizsardzības sistēmas izstrādi;
  • Darba vides riska faktoru izvērtēšanu;
  • Darba aizsardzības pasākumu plāna izstrādi;
  • Darba aizardzības instrukciju izstrādi;
  • Profesiju sarakstu izstrādi, kur veselības stāvokli var ietekmēt kaitīgie darba vides faktori un kuros nodarbinātajiem darbā ir īpaši apstākļi;
  • Obligāto veselības pārbaužu (OVP) norīkojumu sagatavošanu;
  • Individuālo aizsardzības līdzekļu noteikšanu, saraksta izstrādi;
  • Rīkojuma projektu sagatavošanu;
  • Indiaktīvo mērījumu veikšanu darba vietā (apgaismojums, gaisa mitrums, troksnis, temperatūra);
  • Laboratoriskos darba vides mērījumu organizāciju darba vietā;
  • Darbinieku apmācības darba aizsardzības jautājumos darba vietā;
 2. Obligātās veselības pārbaudes (OVP) organizāciju darba vietā;
 3. Darba aizsardzības sistēmas uzturēšanu, regulāru darba vietu pārbaudi;
 4. Nelaimes gadījumu izmeklēšanu;
 5. Interešu pārstāvniecību Valsts darba inspekcijā;
 6. Darba aizsardzības sistēmas auditu;
piesakies konsultācijai

Bezmaksas konsultācija

Piesakies SIA “DDrošība” kompetento profesionāļu  bezmaksas konsultācijai jau tagad!

Iepazīsimies

Dainis Gūtfricis

Direktors

Jānis Krūmiņš

Valdes loceklis / Projektu vadītājs

Ieva Dusa-Gūtfrice

Biroja administrators

Jānis Bukovskis

Darba aizsardzības vecākais speciālists

Krista Bieža

Darba aizsardzības speciālists

Krista Jākobsone

Darba aizsardzības vecākais speciālists

Mūsu klienti

Pieteikties konsultācijai

Kontaktu forma

Atbildes garantija – 100%